Sadistic Metal评论:全力以赴

独角兽便便

虐待狂金属评论是我们将胆量中的所有空卡路里压缩到易于消化的包装中,以方便读者阅读’娱乐。剩下的残distributed剩饭分发给了饥饿的第三世界儿童,以通过感染只能在蜂蜜面包中生长的那种耐药细菌来加快马尔萨斯死亡。

(更多…)

10条留言

标签: , , , , , , , , , , , , , , ,

Classic 评论:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z